Thijs Rührup Muziek Cornelis van der Lijnstraat 248 2593 NR Den Haag 06-10595632 info@thijs-ruhrup.com.

Muziektheorie

Voor cursisten die zich willen voorbereiden op toelatingsexamens van vakopleidingen of zich in algemene zin willen verdiepen in muziektheorie, kan men bij de lespraktijk van Matthijs Rührup ook terecht. Algemene muziekleer, harmonieleer, solfège, maat en ritme, akkoordconstructie, constructie van toontrappen en de verbindingen daarvan, intervallen, harmonisatie, analyse van de opbouw van een muziekstuk, en de harmonische, melodische en ritmische structuur daarvan, het bepalen van akkoordverzamelingen van toepassing op verschillende toonsoorten en muziekgenres, muzieknotatie etc. zijn onderwerpen die kunnen worden behandeld.
PROEFLES/CONTACT PROEFLES/CONTACT

Thijs Rührup Muziek

Gitaarles Den Haag Pianoles Den Haag
CONTACT
CONTACT